Ekonomi Haberler

Ekonomik faaliyetlerin {fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerle müntesip kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen kayıt dışı ekonomi, halk idarelerinin denetimi dışında kalan her türlü ekonomik prosedür ve faaliyetlerdir.|Yiyecek dışı ekonomi : Kayda geçirilmeyerek devletten gizlenen ve bu nedenle denetlenemeyen ticari prosedür.|Bu özelliklerin ortaya konmasıyla belki bir tanılamam kuruluşlmış olmaz fakat bu […]